4/F Main Library

Apr 17 2013

牙科新聞

Published by at 11:12 am under Dentistry
Tags:

1– 15 April 2013

香港

 

1.  5300年冰人爛齒口臭疑從不刷牙  [太陽報] 2013-04-12 A38 國際

2.  兔唇裂顎  [信報財經新聞] 2013-04-12 C02 健康生活 言語治療 鄧寶儀

3. 「唔係大力刷牙就有用」  [蘋果日報] 2013-04-11 A18 健康與醫療

4.  造骨補牙床 殺菌防牙患 西柚護齒功效大  [蘋果日報] 2013-04-11 A18 健康與醫療

5.  醫知健:患牙周病可致不舉  [太陽報] 2013-04-01 A12 港聞

 

 [Source: Wisenews]

 

dot

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply