4/F Main Library

Oct 31 2012

牙科新聞

Published by at 11:47 am under Dentistry
Tags:

16 – 31 October 2012

香港

 

1.  保護乳齒 恆齒更健康  [信報財經新聞] 2012-10-26 C04 健康生活 牙醫 梁世民醫生

2.  探射燈:家長的疑惑:營養太好 牙齒生得大  [東方日報] 2012-10-24 A06 探射

3.  愈戴假牙 愈易甩牙 !  [香港經濟日報] 2012-10-22 C10 醫健營 醫健營 梁慧珍

4.  護齒孩子 適用箍牙新方  [頭條日報] 2012-10-22 P28 港聞

5.  孕婦注意口腔健康  [信報財經新聞] 2012-10-19 C10 健康生活 牙醫 梁世民醫

 

[Source: Wisenews]

 

dot

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply