4/F Main Library

Archive for July 2nd, 2013

Jul 02 2013

牙科新聞

Published by under Dentistry
Tags:

16 – 30 June 2013

香港

 

1.  解開牙齒消失之謎  [信報財經新聞] 2013-06-27 C02 健康生活 牙科 張嘉熙醫生

2.  磨牙 壓力大 隨時變國字臉  [蘋果日報] 2013-06-26 A16 健康與醫療

3.  吃酸性食物後要立即刷牙?  [都市日報] 2013-06-21 P50 健康 謬誤教室 陳之駿

4.  如何預防牙周病  [信報財經新聞] 2013-06-20 C02 健康生活 有齒人生 邵致勉牙科醫生

5.  阻生智慧齒 愈早脫除 愈低風險  [香港經濟日報] 2013-06-19 C08 醫健營 醫健營 梁慧

6.  氟好自來水加料氟壞  [明報] 2013-06-17 D01 副刊健康 圖解醫學 鄭寶

 

 [Source: Wisenews]

dot

No responses yet| 455 views